Verkeersles op school - Wij maken je wegwijs!
Alcohol, drugs en medicijnen  
Voor docenten van alle soorten onderwijs!


Deze workshop kan ik verzorgen voor groepen docenten ( maximaal 15 personen)

We gaan globaal in op het herkennen, gebruik en gevolgen van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. Met name drugs en medicijnen die jongeren het meest gebruiken zullen op eenvoudige wijze besproken  worden. 

Vanzelfsprekend  is er ook de mogelijk om met behulp van  promillage  en drugs brillen te ervaren hoe men kan reageren op het gebruik van  middelen. De duur van de workshop is ongeveer 2 uur.