top of page

Alcohol, drugs

en medicijnen

Voor docenten van alle soorten onderwijs!

Deze workshop kan ik verzorgen voor groepen

docenten ( maximaal 15 personen)

We gaan globaal in op het herkennen, gebruik en gevolgen van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. Met name drugs en medicijnen die jongeren het meest gebruiken zullen op eenvoudige wijze besproken worden. 

Vanzelfsprekend is er ook de mogelijk om met behulp van promillage en drugs brillen te ervaren hoe men kan reageren op het gebruik van middelen. De duur van de workshop is ongeveer 2 uur.

bottom of page