top of page

Les 'alcohol, drugs, medicijnen en verkeer:

een levensgevaarlijke combinatie'

Door mijn werk als rijschoolhouder ga ik de hele dag met jongeren om en hoor hun verhalen over uitgaan en hun drank- en druggebruik.

Mede door mijn opleiding voor de pedagogische en didactische aantekening bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden / BOAA en de hierbij behorende stage op de VMBO/ROC scholen ben ik op het idee gekomen om van de les over alcohol en drugs een op zich zelf staande minicursus van 2 lesuren te maken. Het is mijn intentie om de les over alcohol, drugs, medicijnen en verkeer op scholen te geven.

Uit gesprekken met docenten en directieleden is gebleken dat Praktijkonderwijs, ROC, VMBO en VO scholen graag dit soort lessen op hun school willen introduceren.

In het verkeer vallen in Nederland jaarlijks ongeveer 680 doden. Minimaal 230 hier van zijn gerelateerd aan alcohol en drugs gebruik!! Door goede voorlichting en preventielessen te geven, zou dit aantal naar mijn mening drastisch verlaagd moeten en kunnen worden!!


Ik kan de les geven in 2 aaneengesloten lesuren, neerkomend op een minicursus. Naast het menselijk leed, denk aan gewonden en doden, laat ik ook aan bod komen wat de verdere gevolgen in het leven kunnen zijn als er iets gebeurt na gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen. Denk hierbij aan gevolgen met betrekking tot verzekeringen of de levenslang achtervolgende schadeclaims als de verzekering niet betaalt na ongevallen waarbij alcohol e.d. in het spel zijn.


Bij deze les zal ik de leerlingen o.a. gebruik laten maken van de promillagebrillen waarbij ik hen verschillende opdrachten laat uitvoeren. Ze ervaren en zien dan dat onder invloed aan het verkeer deelnemen gewoonweg niet kan!


Ook komen ontnuchteringtijd e.d. ter sprake, evenals financiële gevolgen en de inherente strafmaatregelen zoals Lema, Ema en Emg. Vanzelfsprekend zullen we ook over alternatieven praten.


De cursus heeft preventieve educatie tot doel. De doelgroep is de (beginnende) bestuurder van 15 tot ongeveer 25 jaar. Het is van groot belang het risicogedrag onder de aandacht van jongeren c.q. beginnende bestuurders te brengen. Problemen en gevolgen kun je beter van te voren te lijf gaan dan ze achteraf te betreuren. Jongeren kiezen sneller voor het rechte pad (veiligheid) als hen een keuze wordt aangeboden d.m.v. een voorlichtingsles.


Ik geef de les onder meer op Praktijkonderwijs,VMBO en ROC scholen in de gehele provincie Limburg. Zowel leerlingen als erbij aanwezige docenten en schooldirecties zijn zeer enthousiast. Ook het CBR Divisie Rijgeschiktheid onderstreept het belang van dit soort lessen.

Heel graag zou ik ook deze les op uw school of uw organisatie komen verzorgen. Het enige wat ik nodig heb is een groot lokaal met carré opstelling en een white bord. En natuurlijk een klas van ongeveer 15 tot 22 leerlingen.


De les is getoetst door Royal Haskoning DHV. De resultaten staan op de site van het KPVV / CROW. Hier treft u een beschrijving van de les en de toets resultaten aan.

Op 19 februari 2014 werd dit project als winnaar gekozen door het ROVL in het kader van de uitgeschreven prijsvraag naar aanleiding van het jaar van de jonge bestuurder.

bottom of page